2the Max 9NPAJ BIOS download miễn phí

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí 2the Max 9NPAJ BIOS cho Bo mạch chủ.

2the Max 9NPAJ phát hành 2006.04.27.

File được download 0 lần và được xem 5905 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng 2the Max
Thiết bị 9NPAJ
Hệ điều hành BIOS
Kích thước file 512 Kb
Phát hành 2006.04.27
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm 2the Max 9NPAJ BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
** Add 'Burst Length' and 'DRAM Bank Interleaving' item.­ ** Solved some old type PCI VGA hang at POST 29h when full screen logo show.­ ** Fixed copy failure if copy file from PATA HDD to USB2.­0 HDD.­ ** Added 150Mhz and 183Mhz potions for memory clock item.­

Driver Bo mạch chủ 2the Max 9NPAJ phổ biến:

Driver 2the Max Bo mạch chủ phổ biến: