2the Max AF570+ Ultra BIOS download miễn phí

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí 2the Max AF570+ Ultra BIOS cho Bo mạch chủ.

2the Max AF570+ Ultra ZIP phát hành 2007.02.08.

File được download 7 lần và được xem 20324 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng 2the Max
Thiết bị AF570+ Ultra
Hệ điều hành BIOS
Kích thước file 335 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 2007.02.08
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm 2the Max AF570+ Ultra BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
**"HT Voltage" item default value to 1.­4v from 1.­3v.­ ** Added new CPU support (ADHxxxx series).­

Driver Bo mạch chủ 2the Max AF570+ Ultra phổ biến:

Driver 2the Max Bo mạch chủ phổ biến: