2the Max 5EDAI BIOS download miễn phí

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí 2the Max 5EDAI BIOS cho Bo mạch chủ.

2the Max 5EDAI phát hành 2006.01.18.

File được download 2 lần và được xem 6168 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng 2the Max
Thiết bị 5EDAI
Hệ điều hành BIOS
Kích thước file 384 Kb
Phát hành 2006.01.18
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm 2the Max 5EDAI BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
* Update Microcode(0F620A->0D) * Solved hang at POST 25h when plug Creative SB0460 * Added PCI_­Express_­PME_­Function * Support both Marvell 8036/­8038 to use 8038's bootrom * Solved full screen logo is blank with some VGA cards

Driver Bo mạch chủ 2the Max 5EDAI phổ biến:

Driver 2the Max Bo mạch chủ phổ biến: